Marsz_Nieprzyzwolenia_mem_Marta_Frej

Postulaty

Aby przemóc przemoc seksualną potrzeba działań na wielu poziomach, stąd nasze postulaty do podmiotów odpowiedzialnych:

 1. Konsekwentne egzekwowanie kar zamiast wyroków w zawieszeniu
 2. Zmiana treści art. 197 Kodeksu Karnego zgodnie z teorią autonomii seksualnej i konwencją stambulską –
  należy orzekać i karać przestępstwo zgwałcenia w przypadku braku świadomego, nieskrępowanego przyzwolenia na akt seksualnymarsz_moc_kontra_przemoc
 3. Szkolenia dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz służby zdrowia w zakresie przemocy seksualnej, mechanizmów jej powstawania oraz skutków
 4. Wdrożenie jednolitej procedury postępowania policji i placówek medycznych z ofiarami przemocy seksualnej oraz wytycznych dla prokuratur
 5. Uruchomienie szybkiej ścieżki przesłuchań dla ofiar zgwałceń i przemocy seksualnej oraz zapewnienie właściwych środków zapobiegawczych np. zakazu zbliżania
 6. Pomoc medyczna, psychologiczna, prawna i socjalna dla ofiar przestępstw seksualnych, z uwzględnieniem aspektu niepełnosprawności
 7. Lepsza dostępność profesjonalnych terapii i programów edukacyjno-korekcyjnych dla sprawców
 8. Rzetelna i obowiązkowa edukacja seksualna w szkołach
 9. Ustanowienie komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach i na uczelniach, wraz z wymogiem profilaktyki i corocznej sprawozdawczości
 10. Publiczne finansowanie antyprzemocowych kampanii oraz działań prewencyjnych
 11. Etyczny przekaz medialny dot. przemocy seksualnej
 12. Monitoring reklam pod kątem dyskryminujących treści
 13. Zbieranie rzetelnych, wrażliwych genderowo danych jakościowych i ilościowych na temat przemocy seksualnej

Postulaty powstały na bazie publikacji m.in.:
* „Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce”, Joanna Piotrowska, Alina Synakiewicz [red], Warszawa, 2011, raport Fundacji Feminoteka, przygotowany przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla

* „Poradnik dla kobiet ofiar przemocy”, Consuelo Barea, Warszawa 2010

* „Gwałt. Głos kobiet wobec społecznego tabu”, Zofia Nawrocka, Warszawa 2013

Zachęcamy do zgłaszania dalszych postulatów w komentarzach lub mailowo na mockontraprzemoc@gmail.com.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *